Vývazky a voničky

Vývazky a voničky slouží k "označení" hostů například ve větším a rozlehlém areálu, kde se může potkat více lidí slouží vývazky k odlišení svatebních hostů od turistů či personálu.